آرچری تگ

آرچری تگ

تفریح و ورزش بی خطر با تیراندازی متفاوت با کمان در قالب سناریو های مختلف . حداقل 100 متر فضای سرپوشیده یا روباز و رده سنی از 7 سال به بالا .