اسمارت ایکس

اسمارت ایکس

این بازی در 2 مدل تبلیغاتی و گیم قابل اجرا می باشد. شما میتوانید هم بازی کنید و هم تبلیغ خود را بر روی زمین به نمایش بگذارید. اسمارت ایکس در 2 مدل با کنسول و بدون کنسول ارائه می شود .