تاپ گان

تاپ گان

بازی تیراندازی تاپ گان به صورت انفرادی و گروهی . بازیکن باید به اهداف روشن شلیک و امتیاز کسب کند .

توانایی اضافه کردن تعداد بازیکنان .

توانایی انتخاب بازی برای کودکان و بزرگسالان .

امکان تیراندازی با هر ادوات ورزشی مانند :

تفتگ و توپ پینت بال – تیر و کمان – توپ هفت سنگ 

حداقل 12 متر فضا و رده سنی از 5 سال به بالا .